Cortex XDR - redukcja kosztów

Powszechnie postrzega się systemy zabezpieczeń  IT jako źródło generacji kosztów kapitałowych i operacyjnych. Nie jest to do końca słuszne, gdyż należy je raczej postrzegać jako narzędzia redukcji ryzyka prowadzenia biznesu. Niemniej, aspekt kosztowy musi być uwzględniony także w przypadku zakupu krytycznych systemów bezpieczeństwa. Palo Alto Networks zwracauwagę na następujące pozytywne aspekty biznesowe wdrożenia systemu Cortex XDR:

  • Dzięki konsolidacji i uproszczeniu zarządzania bezpieczeństwem następuje obniżenie kosztów obsługi zabezpieczeń endpoint o 44%
  • O 98% mniej alarmów niż w tradcyjnym systemie SOC, a co za tym idzie - redukcja osobowych kosztów obsługi systemu.
  • 88% skrócenia czasu analizy zagrożeń - korzyści jak wyżej.
  • Wyeliminowanie "silosowych" (odseparowanych i niezintegrowanych) narzędzi bezpieczeństwa
  • Redukcja kosztów wdrożenia, strojenia i eksploatacji dzięki serwisom chmurowym oraz detekcji "out-of-the-box"
  • Ograniczenie czasu, a więc i kosztów realizacji analiz dzięki automatyzacji i efektywnym narzędziom wyszukującym.

Print