10 cech dobrego systemu ochrony endpoint

 1. Pełen i zintegrowany dostęp do danych pochodzących ze wszystkich źródeł związanych z incydentami i naruszeniami bezpieczeństwa
 2. Pełna ochrona zasobów: Ochrona przed rekonesansem wykonywanym przez złośliwe oprogramowanie.
  •  Blokowanie specyficznych technik eksploitacji stosowanych przez mallware.
  • Ochrona jądra systemu operacyjnego (kernel protection).
  • Ochrona przez znanymi zagrożeniami - na podstawie chmurowej bazy danych mallware-u
  • Lokalna analiza bazująca na technikach sztucznej inteligencji (AI) zapobiega nieznanym zagrożeniom.
  • Analityka chmurowa - realizowana w chmurze obliczeniowej zapobiega zaawansowanym i nieznanym zagrożeniom.
  • Ochrona przed złośliwymi skryptami na poziomie procesów systemu operacyjnego.
  • Analiza behawioralna - realizowana na podstawie łańcucha zdarzeń (czynności analizowanego programu)
 3. Uproszczona analityka śledcza - automatyczne raportowanie przyczyny zagrozenia i łańcucha zdarzeń
 4. Analityka i techniki Uczenia Maszynowego ML (MAchine Learnig) stosowane w lokalnej i chmurowej analizie zachowania analizowanego kodu
 5. Skoordynowana odpowiedź na zagrożenia - poprzez zintegrowanie detekcji, rozpoznania i zablokowania zagrożeń
 6. Zestaw narzędzi bezpieczeństwa - moduły: detekcji i ochrony, host firewall, szyfrowania dysku i Device Control (ochrony portów).
 7. Niezależna ocena skuteczności działania poprzez firmy i organizacje analityczne.
 8. Autonomiczne działanie - ochrona musi być realizowana autonomicznie, bez konieczności "ręcznej" interwencji w krytycznych przypadkach.
 9. Rozwój i stałe doskonalenie mechanizmów ochrony. Mallware stale się rozwija, narzędzia przeznaczone do jego zwalczania też muszą.
 10. Aspekt finansowo-biznesowy - obniżenie kosztów SecOps poprzez uproszczenie zarządzania oraz konsolidację zasobów bezpieczeństwa.

Print