Usługi - przegląd

Dostarczamy naszym klientom bezpieczne rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne. Usługi przez nas oferowane obejmują tworzenie oraz integrację systemów IT. wdrażamy systemy: bezpieczeństwa - endpoint, firewall, DLP, 2FA; infrastruktury - LAN, WAN, WLAN; uslugi tworzenai oprogramowania.

Specjalizujemy się też w tworzeniu i integracji systemów bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów endpoint security, firewall, systemybezpiecznego dostępu oraz bezpieczeństwa danych (content security). Oferujemy rozwiązania dla szeregu branż, m.in.: bankowo-finansowej, telekomunikcji, dostawców internetu, samorządów i NGO oraz instytucji edukacyjnych.

Brand Planning

Wdrożenia systemów endpoint security

Image

W ramach wdrożenia systemu ochrony końcówek oferujemy następujące usługi:

 • analiza potrzeb, określenie wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych,
 • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • wdrożenie pilotowe, pełne wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
 • nadzór, rozszerzone wsparcie,
 • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane),

 

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN jest usługą mającą na celu zweryfikowanie poziomu bezpieczeństwa systemów endpoint, systemów zabezpieczających oraz usług sieciowych w infrastrukturze klienta. Audyt może dotyczyć wybranych lokalizacji fizycznych oraz określonych sieci i/lub grup usług. W przypadku Zamawiających posiadających systemy przemysłowe (sieci OT) audyt może też obejmować weryfikację zabezpieczeń tego typu infrastruktury.

Efektem realizacji usługi audytu infrastruktury jest raport zawierający:

 • tzw. "Executive summary" - zawierające kluczowe ustalenia audytu
 • Wykaz "inwentaryzacyjny" zawierający listę badanych systemów
 • Syntetyczny wykaz znalezionych błędów, usterek i problemów pogrupowanych według systemu oraz rodzaju błędu
 • Zalecenia dotyczące poprawy poziomu zabezpieczeń
 • Szczegółowe informacje pochodzące z testów
Target Groups

Projekt i analiza

Target Groups
W wypadku kompleksowych wdrożeń systemów IT prace rozpocznymy od wykonania analizy potrzeb, a następnie przechodzimy do fazy projektowej, której celem jest opracowanie architektury i strategii realizacji optymalnej dla konkretnego środowiska biznesowego, istniejącej infrastruktury i wymaganych funkcji. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy zarówno projekt systemów jak i związaną z nim analizę bezpieczeństwa i ocenę ryzyka. Wyboru konkretnych dostawców oraz produktów softwarowych i sprzętowych dokonujemy w końcowej fazie projektowej z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników - w tym budżetowych.

Wsparcie

Jako firma zorientowana projektowo świadczymy kompleksowe usługi wsparcia technicznego dla wszystkich oferowanych przez nas produktów i rozwiązań. Wsparcie obejmuje zarówno usługi wykonywane w ramach wykupionego przez klienta wsparcia oferowanego przez producenta systemów jak i usługi "pogwaranacyjne".

W ramach oferowanych przez nas serwisów wsparcia technicznego oferujemy następujące uslugi:

 • Wsparcie dla systemów i oprogramowania objętego suportem producenta - świadczymy usługi typu "front line support" pośrednicząc między klienteam a producentem we:wstepnej diagnozie, obsłudze i eskalacji zgłoszeń, bieżącej pomocy, itp.
 • Wsparcie rozszerzone: uslugi pomocy o parametrach czasowych (takich jak czas reakcji i czas usunięcia problemu) wykraczajacych poza standard oferowany przez producenta.
 • Wsparcie pogwarancyjne: świadczymy usługi wsparcia dla produktów, które nie są już objęte wsparciem producenta.
Image